Washingtoni Magyar Református Egyház

Hungarian Reformed Church DC


„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” (Ézsaiás könyve 9:5-6)

Nézzen körül kiadványaink, gyülekezeti alkalmaink, rendezvényeink között!

Várjuk szeretettel a közösségünkbe, vagy ha személyes beszélgetésre van szüksége lelkészeink keressen fel bennünket!

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté evangéliuma 11:28)

Bibliorak / Bible Studies 

Predikaciok / Sermons

Istentiszteleteinket