Text Size
Sun, Feb 17, 2019

Services

Istentiszteletek:
Istentiszteleteinket a hónap negyedik vasárnapján tartjuk, 11 órakor a Wesley Szeminárium Oxnam kápolnájában. (4500 Massachusetts Ave., NW, Washington DC 20016). Kivételt képeznek a karácsony, a húsvét és a pünkösd, amikor is követjük azt a vasárnapot, amelyre az ünnep esik. Karácsony ünnepét mindig december 25-én tartjuk. Ezen a három ünnepen élünk az úrvacsora sákramentumával.

Következő alkalmaink:

  • 2018. november 25., Adventi istentisztelet.

  • 2018. december 25., Karácsony ünnepi Úrvacsorás istentisztelet

  • 2019. január 27., istentisztelet

Vasárnapi iskola:
Istentiszteletünk szerves része a „gyereksarok”, amikor a templomban megjelenő gyermekekhez szól röviden a lelkész, és ezt követően átmennek a vasárnapi iskola foglalkozására. Szeretettel várunk minden családot, ahol kicsiny, vagy nagyobb gyermekek vannak.

Bibliaórák:
Idén havonta kétszer találkozunk  a regionális Bibliaóráink alkalmával.

Egyik alkalmunkat Virginiában a másik Washington DC. ben tartjuk. A pontos dátum, idő és helyszín kapcsán kérjük kis érjék figyelemmel honlapunkat,, illetve  hívják a lelkipásztorokat.