Text Size
Sat, Mar 24, 2018

Services

Istentiszteletek:
Istentiszteleteinket a hónap negyedik vasárnapján tartjuk, 11 órakor a Wesley Szeminárium Oxnam kápolnájában. (4500 Massachusetts Ave., NW, Washington DC 20016). Kivételt képeznek a karácsony, a húsvét és a pünkösd, amikor is követjük azt a vasárnapot, amelyre az ünnep esik. Karácsony ünnepét mindig december 25-én tartjuk. Ezen a három ünnepen élünk az úrvacsora sákramentumával.

Következő alkalmaink:

  • 2014 szeptember 28.
  • 2014 október 26.
  • 2014 november 23.

Vasárnapi iskola:
Istentiszteletünk szerves része a „gyereksarok”, amikor a templomban megjelenő gyermekekhez szól röviden a lelkész, és ezt követően átmennek a vasárnapi iskola foglalkozására. Szeretettel várunk minden családot, ahol kicsiny, vagy nagyobb gyermekek vannak.

Konfirmáció előkészítő:
Idén megkezdjük a konfirmandus korú fiatalok felkészítését. Kérjük, szeptember végéig jelentkezzenek azok a családok, akik gyermekei 12-13 évesek, és szeretnének konfirmálni, hogy egyházunk teljes jogú, úrvacsorával élő tagjává válhassanak. Az időpont és helyszín tekintetében kis érjék figyelemmel  honlapunkat, illetve  hívják a lelkipásztort.

Bibliaórák:
Bibliaóráink regionálisak, havi rendszerességgel tartjuk őket. Egyik alkalmunk a Wesley Szemináriumban van, a másik pedig Virginiában. A pontos dátum, idő és helyszín kapcsán kérjük kis érjék figyelemmel honlapunkat,, illetve  hívják a lelkipásztort.