Washingtoni Magyar Református Egyház

Hungarian Reformed Church DC

Istentiszteleteinket a hónap negyedik vasárnapján tartjuk, 11 órakor. Kivételt képeznek a karácsony, a húsvét és a pünkösd, amikor is követjük azt a vasárnapot, amelyre az ünnep esik. Karácsony ünnepét mindig december 25-én tartjuk. Ezen a három ünnepen élünk az úrvacsora sákramentumával.

Az istentiszteletek helyszíne ideiglenesen a Cserkészház.
Cím: 128 South Spring Street, Falls Church, Virginia 22046.

A korábbi istentiszteletek felvételei elérhetőek az Igehirdetések menüpont alatt.