Washingtoni Magyar Református Egyház

Hungarian Reformed Church DC

Istentiszteleteinket általában a hónap negyedik vasárnapján tartjuk, 11 órától. Kivételt képeznek a karácsony, a húsvét és a pünkösd, amikor is követjük azt a vasárnapot, amelyre az ünnep esik. Karácsony ünnepét mindig december 25-én tartjuk. Ezen a három ünnepen élünk az úrvacsora sákramentumával.

Helyszín: A Wesley Szeminárium Oxnam kápolnája
(4500 Massachusetts Ave., NW, Washington, D.C., 20016).

A járványhelyzet alatt sajnos nem találkozhatunk személyesen, ezért az igehirdetéseket honlapunkon és Facebook oldalunkon tesszük elérhetővé.