Washingtoni Magyar Református Egyház

Hungarian Reformed Church DC

Isten hozta gyülekezetünk honlapján

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy figyeljék honlapunkat és Facebook oldalunkat a jövőbeli alkalmainkat illetően!

Az online istentiszteletek felvételei megtalálhatóak az Igehirdetések menüpont alatt. Az Otthoni elcsendesedéshez menüpont alatt imádságok, online áhítatok és versek megosztásával igyekszünk segíteni az elcsendesedést.

Figyeljünk oda egymásra és hordozzuk egymást imádságban az elkövetkezendő időszakban!

"Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért!" Efézus 6,18

Vasárnapi istentisztelet
a Dunaújvárosi Református Egyházközségből
Igét hirdet Nt. Czeglédi Péter Pál

Áldozócsütörtöki áhítat
2020. május 21.
Igét hirdet Nt. Mayer Judit