Washingtoni Magyar Református Egyház

Hungarian Reformed Church DC

Gyülekezetünk a Magyar Református Egyház részeként Jézus Krisztus egyetlen egyetemes, keresztyén egyházának része, amely Krisztus testéhez tartozik. A világ keresztyénségével együtt valljuk az Apostoli Hitvallást és az egyetemesen elfogadott óegyházi hitvallásokat.

A reformátusok családjához tartozva hitünk részletes kifejtéseként a Heidelbergi Kátét (1563) és a Második Helvét Hitvallást (1566) fogadjuk el.