Washingtoni Magyar Református Egyház

Hungarian Reformed Church DC

Alkalmaink

Istentiszteleteinket általában a hónap negyedik vasárnapján tartjuk, 11 órától. 
Kivételt képeznek a karácsony, a húsvét és a pünkösd, amikor is követjük azt a vasárnapot, amelyre az ünnep esik. Karácsony ünnepét mindig december 25-én tartjuk. Ezen a három ünnepen élünk az úrvacsora sákramentumával.

Helyszín: A Wesley Szeminárium Oxnam kápolnája
(4500 Massachusetts Ave., NW, Washington, D.C., 20016).

A járványhelyzet alatt sajnos nem találkozhatunk személyesen. Az igehirdetéseket honlapunkon és Facebook oldalunkon tesszük elérhetővé.

Istentiszteletünk szerves része a „gyereksarok”, amikor a templomban megjelenő gyermekekhez szól röviden a lelkész. Ezt követően a gyermekek átmennek a vasárnapi iskola foglalkozására.  Itt kézműves fogalkozásokkal, kicsinyekhez szóló nyelven beszélgetünk velük Isten üzenetéről, keresztyén értékrendről, a Bibliáról. Az istentisztelet végén a kicsik újra csatlakoznak a felnőttekhez a szeretetvendégségen.

Szeretettel várunk minden családot, ahol kicsiny vagy nagyobb gyermekek vannak!

Idén havonta kétszer találkozunk a regionális Bibliaóráink alkalmával.

Egyik alkalmunkat Virginiában, a másikat Washington D.C.-ben tartjuk. A pontos dátum, idő és helyszín kapcsán kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat, illetve hívják a lelkipásztorokat.

A járványhelyzet alatt sajnos nem találkozhatunk személyesen, ezért online videó- vagy hanghívás formájában tartjuk a bibliaórákat.

Eseménynaptár