Washingtoni Magyar Református Egyház

Hungarian Reformed Church DC

Alkalmaink

Istentiszteleteinket a hónap negyedik vasárnapján tartjuk, 11 órakor. Kivételt képeznek a karácsony, a húsvét és a pünkösd, amikor is követjük azt a vasárnapot, amelyre az ünnep esik. Karácsony ünnepét mindig december 25-én tartjuk. Ezen a három ünnepen élünk az úrvacsora sákramentumával.

Az istentiszteletek helyszíne ideiglenesen a Cserkészház.
Cím: 128 South Spring Street, Falls Church, Virginia 22046.

A korábbi istentiszteletek felvételei elérhetőek az Igehirdetések menüpont alatt.

Istentiszteletünk szerves része a „gyereksarok”, amikor a templomban megjelenő gyermekekhez szól röviden a lelkész. Ezt követően a gyermekek átmennek a vasárnapi iskola foglalkozására.  Itt kézműves fogalkozásokkal, kicsinyekhez szóló nyelven beszélgetünk velük Isten üzenetéről, keresztyén értékrendről, a Bibliáról. Az istentisztelet végén a kicsik újra csatlakoznak a felnőttekhez a szeretetvendégségen.

Szeretettel várunk minden családot, ahol kicsiny vagy nagyobb gyermekek vannak!

Idén havonta kétszer találkozunk a regionális Bibliaóráink alkalmával.

Egyik alkalmunkat Virginiában, a másikat Washington D.C.-ben tartjuk. A pontos dátum, idő és helyszín kapcsán kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat, illetve hívják a lelkipásztorokat.

A járványhelyzet miatt a Washington D.C.-ben tartandó bibliaórákat nem személyesen, hanem online formában, a Zoom segítségével tartjuk. A részleteket e-mailben jelezzük. 

Eseménynaptár